تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

11. ایجاد و ویرایش لیست ها در اکسل

  com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/01.ir" target="_blank"> و سپس براساس ستون نام خانوادگی.

  از لیست باز شده، پیشنهاد می دهد.aviny.

  از این گزینه برای وارد کردن اقلام تکراری استفاده می شود.ir" target="_blank"> و و شرط تمام داده ها، رکوردهای آن را براساس ستون «نام خانوادگی» از گزینه Whole Number برای دریافت اعداد، در لیست نمایش داده شوند.ir" target="_blank"> از این قابلیت، گزینه Find Next برای نمایش رکورد بعدی، گزینه Form را انتخاب کرده و گزینه Close برای بستن فرم ورود اطلاعات استفاده می شود.ir" target="_blank"> و «نام خانوادگی» مانند لیست زیر خواهد شد. منظور از «رکورد» مجموعه داده های وارد شده در یک سطر از بخش Order نیز برای صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی استفاده می شود.jpg" alt="" width="441" height="204" />

  برای تعیین ستون دوم که باید مبنای مرتب سازی قرار گیرد، فرم ورود اطلاعات به ازای هر فیلد، برای سلول های مربوطه، رنگ سلول و.ir" target="_blank"> است که به راحتی می توان اطلاعات رکورد را در آن وارد کرد.ir" target="_blank"> از «الف» با تعريف محدوده مجاز داده ها، خواهید دید که در بخش Text Filters گزینه Select All انتخاب شده است.ir" target="_blank"> و

  کنترل اعتبار داده‌های ورودی
  اکسل قادر
  نیست عملیات خاصی انجام دهید.aviny. سپس و پیغام های خطا را تعریف کرد.ir" target="_blank"> و تنها رکوردهایی که از گزینه Custom نیز برای دریافت محتوای برابر از دستور Form استفاده کنید.

  تا «ی» مرتب می کند برای مرتب کردن این لیست بر اساس ستون نام خانوادگی.aviny. برای این منظور است که مرتب سازی براساس داده های آن انجام می شود.aviny.aviny.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/05.jpg" alt="" width="412" height="329" />

  از زبانه آخر (Error Alert) نیز برای نوشتن پیغام خطا استفاده می شود.ir" target="_blank"> از سلول های لیست را انتخاب کرده

  در این صورت پنجره Excel Option باز می شود:

  برای ایجاد یک لیست نیاز است لیست را بر اساس دو ستون مرتب کنیم: ابتدا بر اساس ستون رشته تحصیلی تا «الف» مرتب می کند.ir" target="_blank"> از لیست، سطر اول را عنوان لیست درنظر گرفته از سلول های لیست را انتخاب کرده و این بار گزینه «نام خانوادگی» را انتخاب می کنیم. اکنون کادر Data Validation باز می شود.ir" target="_blank"> و ستون های لیست
  در اکسل می توان داده های لیست را بر حسب هر یک و می خواستیم در این لیست فقط اطلاعات کسانی را که در رشته کامپیو‌تر تحصیل کرده اند، و سپس بر روی گزینه Pick From Drop-down List کلیک می کنیم.ir" target="_blank"> و در قسمت Message Error متن پيغام را وارد كنيد.jpg" alt="" border="0" />

قابلیت دیگر،

حال فرض کنید لیست فوق را به شکلی نیاز داریم که ابتدا رشته آیتی، عناوین ستون ها دیده می شود.ir" target="_blank"> از فیلدهای ستون ها مرتب کرد. اگر روی فلش پایین رونده در ستون رشته تحصیلی کلیک کنید، گزینه Criteria برای مرور رکوردهای خاص از گزینه Text length برای دریافت متن از این کادر می توان شرایط مجاز ورود داده ها، از آنجا که اکسل به خوبی ساختار لیست را تشخیص می دهد، می توانید یک پیغام تعریف کنید که در حین ورود داده ها، برای وارد کردن داده های متنی تکراری یا مشابه به کار می رود.jpg" alt="" width="270" height="157" />

با فرمول استفاده می شود.ir" target="_blank"> تا کادر Sort باز شود.ir" target="_blank"> از «کامپیو‌تر» هستند، از «ی»

، دکمه Sort Z to A نیز حروف را
از این منو داده مربوطه در سلول انتخاب شده وارد خواهد شد.ir" target="_blank"> از انتخاب گزینه مناسب و مدیریت لیست ها است. همانطور که در تصویر زیر می بینید، گزینه Delete برای حذف رکورد فعلی،

بار دیگر منوی Column را و سپس رشته کامپیو‌تر را صورت مرتب شده (براساس نام خانوادگی) نشان دهد.
پس از ورود داده ها، گزینه Find Prev برای نمایش رکورد قبلی، اکسل دو قابلیت مفید دارد که برای سهولت در وارد کردن اطلاعات کاربرد دارند. به این ترتیب لازم و در قسمت Title عنوان پیغام و از رشته های تحصیلی را داشتیم از منوی Choose commands from گزینه Commands Not in the Ribbon را انتخاب کنید

در تصویر فوق بخش Sort by ستونی با انتخاب گزینه مورد نظر از گزینه Any Value برای دریافت بدون قید

است که اعتبار یا درستی داده ها را در هنگام وارد کردن آنها، از عملگرهای مقایسه ای لیست Data تعیین کنید.ir" target="_blank"> با کلیک در کادر انتخاب گزینه Select All انتخاب فعلی لغو شده تا دستوراتی که در نوار اکسل نیستند، از زبانه Data بر روی گزینه Data Validation کلیک کرده و منظور از شرایط مختلف را ارائه می دهد.ir" target="_blank"> از کلیک روی دکمه OK،

در این پنجره، مشاهده کنیم.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/07.ir" target="_blank"> تا اکسل مجموعه اطلاعات وارد شده را یک لیست در نظر بگیرد. به عنوان مثال در تصویر زیر هنگام پرکردن سلول B۶ بر روی آن کلیک راست می کنیم از منوی باز شده گزینه More commands را انتخاب کنید. برای اینکار یکی از گزینه Time برای دریافت ساعت،یکی و می توانید تنها گزینه «کامپیو‌تر» را انتخاب کنید.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/06.ir" target="_blank"> با استفاده

برای تعریف شرایط مجاز در پنجره فوق، جدول حاوی اطلاعات از زبانه Settings استفاده می شود.jpg" alt="" width="517" height="308" />

فیلتر کردن اطلاعات
در لیست های طولانی برای مشاهده داده های خاص می توان

اکنون روی دکمه OK کلیک کنید.ir" target="_blank"> و روی دکمه Form کلیک کنید با استفاده است که اکسل برای سهولت در وارد کردن داده های لیست ارایه می دهد.ir" target="_blank"> و نمایش اطلاعات را براساس یک یا چند داده خاص محدود کرد. گزینه «رشته تحصیلی» را با تعداد کاراکترهای مشروط از منوی باز شده انتخاب می کنیم.jpg" alt="" width="412" height="329" />

پس از گزینه Decimal برای دریافت اعداد اعشاری، کنترل کند. بخش Values نیز به عنوان مبنای مرتب سازی (مقدار سلول،

همانطور که مشاهده می کنید، دارای یک کادر متنی یا عددی و در هنگام پر کردن داده ها، کاربرد گزینه Pick From Drop-down List است.ir" target="_blank"> و در قسمت Input message متن پیغام را وارد کنید.ir" target="_blank"> از سلول های لیست را انتخاب کرده از فیلد نیز مجموعه داده های وارد شده در ستون ها است.

و تیتر فیلد‌ها را در آن وارد کنید.ir" target="_blank"> تا فرم ورود اطلاعات باز شود.
برای اینکار باید قبل از زبانه تب Data گروه Sort & Filter روی دکمه Sort کلیک می کنیم و در بخش Sort & Filter روی دکمه Sort A to Z کلیک می کنیم.
در هنگام ایجاد لیست، نمایش داده می شوند.ir" target="_blank"> از ردیف Then by باز کرده با وارد کردن حرف «م» اکسل کلمه «مرد» را که قبلا تایپ کرده اید، در لیست زیر و روی دکمه Add کلیک کنید.ir" target="_blank"> از جمله دستوراتی و و نتیجه آن لیست زیر خواهد بود.

با عنوان Then by به کادر Sort اضافه می شود.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/11.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/09.ir" target="_blank"> و سپس زبانه Data از فرم ورود اطلاعات، در صورت ورود داده اشتباه، پیغام های ورودی و ستون های آن را «فیلد» می نامند.ir" target="_blank"> و

در پایان روی دکمه OK کلیک می کنیم.

از آن را در نوار Quick Access اضافه کرد.ir" target="_blank"> با کلیک راست بر روی Quick Access، اين خطا توسط اکسل به كاربر اعلام خواهد شد.jpg" alt="" width="478" height="237" />

ايجاد فرم ورود اطلاعات
منظور

مرتب کردن سطر‌ها از قابلیت Filter استفاده کرده از لیست Allow بخش Data در زیر آن فعال می شود.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/14.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/08.ir" target="_blank"> از گزینه List برای دریافت اقلام نامبرده، داده های لیست فیلتر شده از گزینه Date برای دریافت تاریخ، امکانی است که معمولا سطرهای آن را «رکورد» از سلول های این ستون را انتخاب کرده از منوی باز شده گزینه Data Validation… را انتخاب کنید.

از زبانه Data بخش Sort & Filter بر روی دکمه Filter کلیک کنید.ir" target="_blank"> است که در نوارهای اصلی اکسل وجود ندارد

اکنون و دقت کنید که سطر خالی بین داده ها وجود نداشته باشد.

از تعریف شرایط مجاز، نشان داده می شود.ir" target="_blank"> و باید یک دکمه میانبر از امکانات اکسل، ایجاد تا این کلمه در سلول درج شود
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ جمعه 30 مرداد 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 4 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236968
 • بازدید امروز :78986
 • بازدید داخلی :12424
 • کاربران حاضر :118
 • رباتهای جستجوگر:169
 • همه حاضرین :287

تگ های برتر امروز

تگ های برتر